Tomica No.CN-14 Faw Jiefang Ke Che (Blue) Main body col […]